Hiển thị các bài đăng có nhãn tkc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tkc. Hiển thị tất cả bài đăng

IQ (Intelligence Quotient) hay RQ (Rationality Quotient)

Theo Michael J. Mauboussin,  trong đầu tư, thật ra RQ (chỉ số lý trí) quan trọng hơn IQ (chỉ số thông minh).

Mến gửi các bạn file của Credit Suisse ---> Link Tải Về

Chàng-Ngốc-Già