Cùng Win-Win

Bạn mến,

Như bạn cũng biết, bên cạnh công việc giảng dạy/nghiên cứu Tài chính thì Chàng-Ngốc-Già có làm cố vấn cho một số doanh nghiệp, dự án. Đã có bạn hỏi: thời gian đâu mà anh/chú làm nhiều việc vậy? Đó là bạn chưa biết có những người năng suất còn gấp vài lần, chục lần mình.

Khi bạn làm việc gì đó kết hợp được sở trường và sở thích thì thì bạn sẽ thấy quỹ thời gian tự nhiên “nhiều hơn”. Tuy vậy cũng cần nói thêm rằng chuyện quản lý thời gian, ủy thác bớt việc là điều cũng quan trọng.

Nhưng dù gì thì quỹ thời gian của ai cũng có giới hạn. Và như nhiều người khác mình phải có sự ưu tiên và chọn lựa, phải biết nói “Xin lỗi, mình không thể”.

Ưu tiên lúc này của mình là gia đình, và những việc vừa đem lại thu nhập đúng sở trường sở thích. Có những việc/dự án có thu nhập tốt nhưng không thoải mái thì mình cũng từ chối.

Vì vậy, bên cạnh công việc chính mình có làm thêm:

1.      Mỗi năm mở 2-3 lớp học thêm “Kinh-Tài”. Sắp tới là khóa X2023 :

https://prime.changngocgia.com/c/bancanbiet/better-cung-chang-ng-c-gia-0ea2de

2.      Cung cấp dịch vụ ‘’Kiểm tra sức khỏe’’ danh mục đầu tư

3.      Cung cấp dịch vụ tham vấn về tài chính cá nhân, phát triển nghề nghiệp, học hành.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc qua email: lienlac@changngocgia.com

Mến chúc bạn ngày càng khỏe hơn về mọi mặt.

CNG.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui Lòng Lịch Sự & Chừng Mực, Cảm Ơn Bạn !