THỐNG KÊ NHANH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 06/01/2022

Tính đến ngày 06/01/2022, thị trường VN có 1589 công ty có dữ liệu từ Eikon.

Công ty có vốn hóa lớn nhất là 397,64 ngàn tỷ đồng

Công ty có vốn hóa nhỏ nhất là 402,25 triệu đồng

Trung bình của vốn hóa là  4,957 tỷ đồng

Trung vị (median) của vốn hóa là 315 tỷ đồng.

File dữ liệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui Lòng Lịch Sự & Chừng Mực, Cảm Ơn Bạn !