CỔ PHIẾU NÀO CHO 2022 ?

 Chàng-Ngốc-Già tối hôm qua ngồi lọc thử theo các tiêu chí PEG và ROE, rồi bổ sung các cột chỉ tiêu chủ yếu tăng trưởng, và xếp hạng.

Trong 37 mã này, chọn lại được 10-15 là ổn. Lưu ý dữ liệu là ước tính dựa trên dữ liệu quá khứ và mô hình của TR.

vì việc chọn cổ phiếu không chỉ là dựa vào các chỉ số tài chính, mà còn là business, ban lãnh đạo, thị phần ...

link tải file

Cùng theo dõi thử xem nhé, Chàng-Ngốc-Già sẽ tạo 1 portfolio từ list này cho 2022 !

Good luck !


  

14 nhận xét:

Vui Lòng Lịch Sự & Chừng Mực, Cảm Ơn Bạn !