BỎ TÚI NHANH BÁO CÁO ''CRYPTO THESES 2022''

Báo cáo này do chính Ryan Selkis, Founder & CEO, của Messari viết. bạn lấy nickname là TBI twobitidiot - chàng khờ 2 bit 😂.

Một số điểm chính:

  • BTC sẽ lên 100k-125k
  • ETH ít nhất cũng x3-x5
  • SOL hay "ETH killers" như Terra, Polygon, Algorand, Cosmos sẽ theo ETH
  • DeFi không còn lực từ khi bung lụa từ 2020, giờ là cuộc chơi của tay to.
  • NFTs cơ hội chủ yếu cho các nền tảng (infrastructure builders)
  • Web3 hứa hẹn nhiều tiềm năng
  • DAOs token ẩn nhiều rủi ro: về mặt bị kiểm soát, token chủ yếu vẫn là native
báo cáo tải vể Ở ĐÂY


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui Lòng Lịch Sự & Chừng Mực, Cảm Ơn Bạn !