Quản Trị Rủi ro và Theo dõi trade

File minh họa kèm với clip, 👉 tải về

Các bạn lưu ý file có 2 sheets nha 😍.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui Lòng Lịch Sự & Chừng Mực, Cảm Ơn Bạn !