File minh họa tính PV, FV, IRR, CAGR, và ROI

 File tải ở đây nha các bạn --> Tải VềKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui Lòng Lịch Sự & Chừng Mực, Cảm Ơn Bạn !